Πρώτη μας προτεραιότητα η ποιότητα της παραγωγής σας
Τα θερμοκήπια μας έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση της απαιτούμενης συντήρησης τους - καθώς και των συστημάτων τους - στο ελάχιστο, σε μια προσπάθεια να μειωθεί το εργατικό δυναμικό και οι επιπλέον δαπάνες, χωρίς να θυσιάζεται η αξιοπιστία και η αντοχή τους.
Μεταλλικά κτίρια
Μεταλλικά κτίρια
Συρματουργία
Συρματουργία
Γεωργικά μηχανήματα
Γεωργικά μηχανήματα
Η "Διαμαντόπουλος Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε." δραστηροποιείται σε ένα ευρύ φάσμα μεταλλικών κατασκευών και έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατασκευή θερκοκηπίων για επαγγελματική χρήση.

Τα θερμοκήπια μας έχουν αντοχή στον χρόνο και είναι πλήρως πιστοποιημένα. Σας παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις για το επαγγελματικό σας θερμοκήπιο, από τον σχεδιασμό μέχρι την τοποθέτηση.
design
Σχεδιασμός
. . .
design
Κατασκευή
. . .
design
Τοποθέτηση
. . . . . .
design
Τα έργα μας
Τα έργα μας